Bezinnen in retraite centrum in Belgische Ardennen - voorkom burn-out

De magie van het Geven

“Love is full of mystery
Love transcends cause and consequence
Love reveals the natural state”

Yoginâm

LivingNâm is een leven van geven.

Geven is iets persoonlijks en voor iedereen zijn de middelen en mogelijkheden anders.
Echter universeel is de onvoorwaardelijkheid: geven wordt pas echt geven wanneer daar niet iets tegenover hoeft te staan.

Onvoorwaardelijk geven heeft een magie in zich, het is een blessing op zichzelf, iedereen die geeft zonder iets terug te vragen zal die ervaring kennen.

Voor een spiritueel ontvouwen en het hervinden van de Natuurlijke Staat is geven een belangrijk instrument. Geven helpt om in openheid te komen en afgestemd te blijven. Geven heeft een resonantie welke helend is in zichzelf.

Geven is een levenshouding welke beoefend kan worden. Een levenshouding waarbij de energie naar de wereld om ons heen gericht wordt in plaats van naar onszelf.

Deze levenshouding kan men vinden door steeds opnieuw aan elk mens, dier, plant en de wereld in zijn geheel de vraag te stellen:

“Wat kan ik voor u doen?”

Asharum Amonines is een bijzondere plek om dit te beoefenen. Een dergelijke levenshouding draagt bij zowel aan persoonlijk welzijn als aan een mooiere wereld in zijn geheel.

Geven kan op veel manieren. In Asharum Amonines zijn de meest voor de hand liggende vormen hiervan het meebrengen van bloemen o.i.d., meehelpen in de algemene werkzaamheden in huis en tuin, het doen van specifieke klussen en herstelwerkzaamheden en het geven van donaties.

Wilt u graag voor een langere tijd, bijvoorbeeld voor één of een paar maanden bij ons verblijven en meewerken, maar kunt u voor een dergelijke periode geen verblijfskosten betalen, neem dan contact op over de mogelijkheden.

De doelstellingen van Asharum Amonines zijn:

  • de Asharum Amonines als karakteristiek spiritueel centrum in stand te houden en zo te onderhouden dat de karakteristieke plaatselijke bouwtraditie behouden blijft met respect voor de 300 – jarige leeftijd.
  • het spirituele karakter van de instelling te waarborgen.
  • in en rond de Asharum een spirituele ecologie te promoten ten behoeve van spirituele activiteiten.
  • het ontwikkelen van de Asharum als een welkome universele ontmoetingsplaats voor bezoekers die daar voor kortere of langere tijd willen verblijven.
  • het faciliteren van een plek waar mensen (tijdelijk of blijvend) kunnen wonen en werken als onderdeel van een gemeenschap
  • in het kader van het werk van Yoginâm een positieve spirituele energie te bevorderen
  • bevorderen van de verspreiding van de universele spiritualiteit via contacten in de omgeving en door andere HR
  • activiteiten te organiseren teneinde de bovenstaande doelen te realiseren.

Donatie kunnen worden gedaan aan: IBAN NL46ABNA0622451642 (BIC: ABNANL2A) ten name van NâmFund te Den Haag o.v.v. Donatie Asharum Amonines.

Maandelijkse donaties zijn aftrekbaar van de belasting.