Het nut van Nâm Meditatie en de Nâm Stilte Retraite

~geschreven door Yoginâm Frédéric Antonious – vertaald uit het Engels~

Psychologisch en Spiritueel nut

Veel mensen hebben psychologisch veel baat bij regelmatige meditatie en bij het doen van stilte retraites. Psychologisch voordeel is echter niet het hoogste doel van deze hulpmiddelen. Zij worden al duizenden jaren door mensen gebruikt om te onderzoeken wat het betekent om mens te zijn en om leiding te vinden, op een hele praktische manier, bij het ontdekken van het doel van het leven.

Je zou iedere dag uren kunnen mediteren zonder er spiritueel baat bij te hebben. Je zou oprecht kunnen genieten van een stilte retraite maar, bij terugkeer in de ‘gewone’ wereld, weer te maken kunnen hebben met dezelfde stress, ongemak en zorgen. En dit terwijl de voordelen van meditatie en stilte retraite ook net zo goed diep en blijvend kunnen zijn.

Om het meest baat te hebben bij meditatie en stilte retraite, zowel psychologisch als spiritueel, moeten deze zoveel mogelijk samenvallen met de Levenstaak, waarin ieder lid van de mensheid gelijkelijk deelt.

Het probleem met veel van de spirituele activiteit dezer dagen is dat hij erop gericht is om welzijn te bereiken voor het individu en daarom niet spiritueel is in de juiste zin van het woord. Alle spirituele inspanning is van oudsher altijd gekenmerkt geweest door het overstijgen van het gewone zelf.

Het doel dat nagestreefd wordt door de consumptie maatschappij is om de grootste voldoening te bereiken. Blijvende voldoening bestaat natuurlijk niet en moet dus op peil gehouden worden door meer kopen, meer workshops, meer methodes en meer cursussen.

De Vreugde van de Terugkeer

Spirituele inspanning heeft niet als ideaal het bereiken van voldoening. Het ideaal is de realisatie en algemene toepassing van de Druppel-Oceaan-Water driehoek. Dit is natuurlijk een metafoor maar het is er één die heel illustratief is. Hoewel jij jezelf misschien ziet als een onafhankelijke druppel en daarmee in overeenstemming handelt, denkt, voelt en wenst, ben je in werkelijkheid een wezenlijk deel van een oceaan. Je stroomt in de oceaan en vormt, samen met alle wezens en omgeving, de stroming en de golven ervan. Maar voorbij aan wat de druppels samen delen, zijn zowel oceaan als druppels ook niets anders dan water. In de realisatie van water zijn er geen druppels en is er geen oceaan. Dit is de Vreugde van de Terugkeer.

 

De Taak van het Leven

Dit is niet alleen maar een mooi idee. De Taak van het Menselijk Leven is, om door middel van het leven wat wij leiden, de realisatie van Water te bereiken. Een druppel zou de druppel kunnen beschrijven, hij zou zich ook kunnen voorstellen wat de oceaan zou kunnen zijn, maar water is daar voorbij. Dit is Nâm: de affirmatie van Zekerheid.

Om tot deze realisatie van ‘water’ te komen heb je geen godsdienst of geloof nodig. Hij komt tevoorschijn in het leven zelf dat jij leeft, vooropgesteld dat je de juiste afstemming, waaronder houding en gedrag, in acht neemt. Nâm is niet iets dat los staat van het leven, zoals een filosofie. Het is het leven zelf en het is vooral de voortdurende herinnering dat dit leven zelf de oneindigheid uitdrukt.

Nâm

Nâm is natuurlijk, het is wat jij bent. Meditatie en Stilte Retraite zijn gelegenheden waarbij jij de deur openzet voor de heldere zuiverheid van leiding.
Door het gebruik van hele eenvoudige middelen voor innerlijke orientatie en afstemming tijdens de Nâm stilte retraite en meditatie wordt je uit de buurt gehouden bij de valkuil van ego voldoening zo dat jij ten volle spiritueel baat kunt hebben van jouw inspanning.

Vergeet nooit dat jij deel hebt aan de Zekerheid van Nâm, terwijl het stadium tussen geboorte en dood een levensfase is met een speciaal doel. Alleen het vervullen van dit doel brengt de onvoorwaardelijke staat voort van Wel-Zijn die van toepassing is in leven, in sterven en in het leven daarna.

Een daad van dienstbaarheid

Jij deelt in alles, jouw spirituele inspanning is een daad van dienstbaarheid aan een geheel dat zo alomvattend is dat het voor ons onkenbaar is. Wat wij weten is dat alles wat leeft er gelijkelijk in deelt.

Doe altijd zowel je meditatie als het houden van een stilte retraite als een daad van dienstbaarheid aan allen en alles. Wanneer jij dit doet, en dit zul jijzelf ontdekken, dan is dit de diepe vreugde die het zich richten in Nâm voortbreng

 

Door Yoginâm Frédéric Antonious